نمیدونه چی میگه . .

شایدم من برخوردم یه مقدار بد بوده

اما اونو زود جمع میکنم

قبل از اینکه بفهمه از دستش ناراحتم

زیادی دوسش دارم

[حالم بد شد]

/ 0 نظر / 2 بازدید