یه جایی به بعد بهونه نمیگیری ایراد نمیگیری تحمل میکنی .....

فقط عوض میشی یواش یواش تا اینجاش خوبه  اما

اونجایی که فک میکنن عوض شدن درست شده تغییر کرده

تغییرو اشتباه فهمیدن اینجا دیگه نمیدونی چی کار کنی.........

/ 0 نظر / 8 بازدید