هر جور فکر میکنم نمیکنم  میبینم نمیبینم هیچ نتیجه ایی نداره انگار نه انگار هدف خوب چیزیه اما نمیدونم چرا انگاری من ندارم هر رقم که بگم باز نمیفهمم تو میفهمی ایا !!

/ 0 نظر / 8 بازدید