دیشب خوب بود

صبح مستقیم رفتم تو دیوار

با یه لیوان آب هر چی بودو نبود

ریختم تو سنگ

حال و حالگیری با هم

/ 0 نظر / 3 بازدید