مجبور نیستم اما نمیتونم هم به اختیار خودم باشم

مجبور نیستم اما حق هیچ چیزی رو ندارم

مجبورم نیستم اما نمیتونم برم

مجبور نیستم . . .

/ 0 نظر / 19 بازدید