موقعی که خر میشیم هممون مثل همیم

فقط هیچکدوممون خریتامون یادمون نمی مونه

خیال میکنیم خودمون بهترینیم

[از این حس متنفرم]

/ 0 نظر / 2 بازدید