بعضی و قتا دوست دارم از همون کارایی که بهشون میگفتم مسخره بازی برام در بیاری

میگن نگو به کسی چیزی سرت میاد

شده ماجرای هر روزه ما

خیلی ایندفعه تلخ بود تلخ تر از همیشه

کمرنگ کمرنگ تا حذف

/ 0 نظر / 15 بازدید