bUrnT

چه خاطراتی میتونستن باشن

چه رویاهایی که تا واقعیت میتونستن برن

اما همش تبدیل شد به یه رفع تکلیف از سر باز کردن

دارکوبم نبودیم حداقل سوزشش کمتر باشه

/ 0 نظر / 8 بازدید