منو تهدید میکنه

نمیدونه من هیچی ندارم

حتی به هیچکسم تعهد ندارم

منتظر کرمام که بیان شاید براشون مفید باشم

/ 0 نظر / 2 بازدید