خیلی ساده به سادگی مردن

میزنه زیر همه چی

حتی واسه قولاشم راه فرار داره

چون از وجدان درد میترسه

[خنده الکی]

/ 0 نظر / 2 بازدید