میگه تا حالا صد دفعه بهم گفته

اما نمیدونه مشکل تو همین صد دفعهای که بهم گفته

نمیدونه اگه نمیگفت با عذاب انجام میدادم اما حالا با فراغ خاطر

/ 0 نظر / 2 بازدید