اینور تو ماشین راحت سیگارو پر میکنه و ...

اونور دارن بد حجابارو میگیرن ...

به فاصله روشن کردن سیگار...

به ریش همه میخندی . . .

/ 0 نظر / 2 بازدید