هر جور نگاه میکنم بازم انگار رابطه ایی هست عکساشون که اینو میگه .. .. ..

میگه همیشه اینجوری بوده . . .

نمی فهمم این بوده ها قراه تا همیشه باشه انگار . .. .

عوض  نمیشه عوضی چرا ....

/ 0 نظر / 8 بازدید