موقعی که سوژه برای گیر دادن به بنده خدا پیدا نمیکنه

به طرز نگاه کردن مردم هم مشکوک میشه

حالا انگاری که خیلی نابه

شاید میترسه

اما آخر با این کاراش فراریش میده

دیوونش میکنه

/ 0 نظر / 8 بازدید