سوت می زنی توی سرم..!

فریادم تو سکوتم گم میشه..

عادت می شی...

عادت می شم...

عادت میشیم...

سوت می زنم ... بی صدا !

 نگاهم قبل از تولد می میره...

فریادم سکوت میشه و توی سکوتت حل میشه ...

/ 0 نظر / 2 بازدید