خفه شو

بقولی از جلو چشام خفه شو

مگه قرار نیست تو بمیری هم خفه بمیری

پس چه مرگت آخه ؟!؟

یه کلمه دیگه میگفتی اون موقع  . . .

/ 0 نظر / 2 بازدید