چمران شمال‌‌؛مدرس جنوب؛

سعدی؛شوش؛پارک بعثت؛

بخارایی؛امیر اکرم؛ولیعصر؛

انقلاب؛کریمخان؛میرزای شیرازی؛

امیراکرم؛خونه.

فقط تو دو ساعت

به همین سادگی

/ 0 نظر / 2 بازدید