نمیدونم ام شایدم میدونم

یعنی می خوام انجام بدم

حالا میخواد خریت باشه

 یا هر چیز دیگه

[باید از یه جا شروع کنم]

/ 0 نظر / 2 بازدید