...........

تغییری تو برنامه ها به وجود اومده خوب باشه اما کجای این برنامه ها من بودم ....!!!!!!

اونجاهایی که به من ربط داشت با بدهکار شدنم تموم شد که چرا اصلا فکر کردی بهش

حرف زدن راجع بهش که گناه کبیره بود اون به کنار .............

/ 0 نظر / 8 بازدید