تا که این کابوس تموم شه خیره میمونه به تموم این کابوس نا امید

از این کابوس سرشار زندگی من کابوسم زندگیمه ..................

/ 0 نظر / 8 بازدید